AracneTv logo
Convegno
XI Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani. Linguaggi del metareale nella cultura catalana: arte, cinema, folclore, letteratura, storia
martedì 15 settembre 2015 - venerdì, 18 settembre 2015
Università degli Studi di Torino
via Giuseppe Verdi, 8
10124 Torino
Martedì 15 settembre

Aula Magna Rettorato

ore 9.00
Registrazione dei partecipanti e consegna dei materiali

ore 9.30
Saluti:
Rettore dell’Università di Torino, Direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Rappresentante in Italia della Generalitat de Catalunya, Direttore dell’Institut Ramon Llull, Presidente dell’AVL, Presidente de l’AILLC, Presidente dell’AISC

ore 10.00-13.30
Aula Magna Rettorato – Sessione congiunta

ore 10.00-10.45
Conferenza di apertura:
Vicent MARTINES (UA), Clàssics traduïts i millor coneguts: aplicacions multilingües de la lingüística de corpus

ore 10.45-13.45
Cluster internazionale ISIC-IVITRA (UA)
Presentazione: Veronica ORAZI e Vicent MARTINES

10.45-12.45
Filologia e Linguistica, rapporti Italia-València
Modera: Vicent J. ESCARTÌ
Josep MARTINES (UA), El condicional evidencial del català antic (s. XIII)
Elena SÁnchez (UA), La fraseologia com a reflex dels arquetips col·lectius: l’expressió lingüística de la metarealitat
Vicent J. ESCARTÌ (UV), La traduzione italiana de le cronache di Muntaner e Desclot al XIX seccolo
Rafael ROCA (UV), Les cròniques italianes d’Eduard López-Chavarri (1921)
Abel SOLER (UV), Iconografia italiana i literatura cavalleresca catalana: Les al·legories de les arts liberals en Curial e Güelfa
Antoni FERRANDO (UV), El Llibre dels feits del rei en Jaume i Itàlia
Discussione

12.30-13.30
Lluís ESCARTÌ (UA), Aportació valenciana a la cultura italiana dels segles XVIII-XIX
J. Enric ESTRELA (UV), Albert Perpinyà (UA), Itàlia a Lo Gay Saber
Joan V. FUERTES (UA), Itàlia i els italians al Dietari del Capellà d’Alfons el Magnànim
Joan V. GARCIA (UA), El pronom locatiu en les construccions de temps transcorregut
Adrià MATRÍ (UV): La posició dels romanistes italians i algueresos sobre el català al segle XIX
Caterina MARTINEZ (UA): Gramaticalització de la contraargumentació de però. Acostament diacrònic
Jaume PONS (UA): Estudi diacrònic dels verbs 'ficar', 'posar' i 'metre' (segles XIV - XVII): canvi semàntic i generació de perífrasis amb verbs lleugers
Javier BLANQUER (UA), Ramon RUIZ GUARDIOLA (UA): Les funcionalitats del Metaconcor per a la recerca filològica

Pausa

15.30-16.50
Aula Principi d’Acaja, Rettorato – Sessione A
Deformazione del dato storico:
Pilar ARNAU (UIB), Interpretacions instrumentals dels fets històrics: els anacronismes creatius a la narrativa mallorquina dels anys ’80 ençà
Isabel TURULL (UniRoma1), Storia e letteratura: il ruolo della memoria nelle opere di Jaume CABRÈ
José MARTINEZ RUBIO (UniBo), Explorar per davall de les paraules. L’escriptura de Francesc Bayarri entre el periodisme, la història i la literatura
Silvia GRASSI (UOslo), Humour and History: How Laughing at the Past Can Serve the Purpose of Reflecting on the Present
Discussione

ore 15.30-16.50
Aula Rossa, Rettorato – Sessione B
Cinema e teatro:
Sara ANTONIAZZI (UniVe), “The future is already here”: la ‘destrucció’ de Barcelona a Fata Morgana i Liberxina 90
Roberto DALLA MORA (UAM), L’altra realtà di José Ferrater Mora: cinema senza filosofia
David GARCÌA PONCE (UB), “Los que vienen para quedarse”: retrato del emigrante en La piel quemada de Josep Mª Forn y Els altres catalans de Francisco Candel
Enric GALLÈN (UPF), Experimentació i orientació post-dramàtica en el teatre català actual
Discussione

Pausa

ore 17.30-19.00
Aula Principi di Acaja, Rettorato – Sessione congiunta
Acadèmia Valenciana de la Llengua:
Ramon FERRER NAVARRO (Presidente AVL), L'AVL: tasques i aportacions
Emili CASANOVA (AVL, UV), L'aportació del DNV i del PORTERVAL a les temàtiques artístiques
Eduard MIRA (AVL), València-Nàpols: Llengua, literatura i art

Sessione di Posters: dottorandi del programma di Dottorato ISIC-IVITRA
Modera: Elena SÀNCHEZ
Jordi ANTOLÍ (UA), Cap a un estudi de l’evidencialitat en català antic. Resultats i perspectives de futur

Mercoledì 16 settembre

ore 9.30-12.00
Aula Principi d’Acaja, Rettorato – Sessione A

ore 9.30-10.30
Poesia:
Eulàlia MIRALLES (UV), Realtà e finzione nella letteratura di creazione della “Guerra dels Segadors”
Anna GARCIA BUSQUETS (UdG), El setge de Barcelona (1651-1652) des de l’òptica fontanellana
Ramon PINIYOL I TORRENTS (UVic – UCC – IEC), M. Àngels VERDAQUER (UVic – UCC), Evolució del sentit de sis poemes verdaguerians: uns exemples de realitat transfigurada ideològicament
Discussione

ore 11.00-12.00
Poesia:
Gabriella GAVAGNIN (UB), Tecniche di costruzione del grottesco nei versi di Salvador Espriu
Alberto MAFFINI (UniMi), Salvador Espriu fra anagrammi e pseudonimi come chiave d’accesso a una realtà meta
Helena ALVARADO, Alessandra LOREGGIA (UniTo), Entre somni i realitat: la mitificació d´Eivissa des de Marià Villangómez fins a Nora Albert
Discussione

ore 9.30-12.00
Aula Rossa, Rettorato – Sessione B

ore 9.30-10.30
Fantastico, Neofantastico, Fantascienza e oltre:
Pau CAÑIGUERAL BATLOSERA (UMassachusetts-Amherst), Els contes de Pere Calders des de la teoria de la literatura fantàstica
Toni MAESTRE-BRONTOS (UA, UOC), Els fantasmes de Mercè Rodoreda: una lectura ideològica
Eduard CAIROL (UPF), “Històries (sobre)naturals”. Imaginació i erudició en la narrativa de Joan Perucho, o la fantasia és un gran escultor
Discussione

ore 11.00-11.40
Amaranta SBARDELLA (UniSi), Lo schermo dell’ironia. Dal realismo magico alla metafinzione nella narrativa catalana contemporanea
Àlex MARTÍN ESCRIBÀ (USal), La vampira del carrer Ponent: distorsions d’una assassina en sèrie
Discussione

ore 12.30-13.00
Aula Principi d’Acaja, Rettorato – Sessione congiunta
Enric BOU (UniVe), Ricordo di Joaquim Molas

Pausa

ore 15.00-15.45
Aula Principi di Acaja, Rettorato – Sessione congiunta
Veronica ORAZI (UniTo), Faust secondo La Fura dels Baus: teatro, opera, cinema

ore 16.00-17.20
Aula Principi di Acaja, Rettorato – Sessione A
Ibridazione artistica
Modera: Veronica ORAZI
Lídia CAROL (UniVr), Poesia bianca Vs. poesia nera: il recupero estetico del pensiero magico fra Antoni Tàpies i Pere Gimferrer
Barbara GRECO (UniTo), L'identità catalana del precursore metareale del cubismo
Liana PüSCHEL PÜSCHEL (UniTo), Cromatismi wagneriani per un acquerello sinfonico. Paolo e Francesca da Rossetti a Granados
Carles CORTÈS ORTS (UA), L’art català contemporani i la interrelació amb la literatura i la dansa. El cas d’“El vent del poble” (2010) d’Antoni Miró
Discussione

ore 16.00-16.40
Aula Rossa, Rettorato – Sessione B
Metarealtà dello spazio urbano:
Gaspar JAÈN I URBAN (UA), Marco LUCCHINI (PoliMilano), Un itinerario racionalista: Torí-Milà-Barcelona, anys ’50-’60
Mercè PICORNELL BELENGUER (UIB), La ciutat especulativa. Fantasmes i simulacres de l’espai urbà en els documentals creatius catalans
Discussione

Pausa

ore 17.30-19.00
Aula Principi d’Acaja, Rettorato – Sessione congiunta
L’Alguer:
Francesco BALLONE, Filologia i lingüística algueresa
Antoni CORONZU, L’esperienza del Centre d’Estudis Algueresos
Paolo DESSÌ, La Nuova Canzone algherese negli anni ’60 e ’70
Joan E. ADELL, La poesia a L’Alguer

Giovedì 17 settembre

ore 9.30-12.00
Aula Principi d’Acaja, Rettorato – Sessione A

ore 9.30-10.30
Parte antica:
Elena PISTOLESI (UniMoRe), Dalla sensibilità all’intelletto: osservazioni su allegoria e analogia nell’opera di Ramon Llull
Michela DEL SALVIO (UniTo), “Aquesta aygua tendras carament e secreta”: alcune ricette in catalano nel ms. pal. 885 della Biblioteca Nazionale di Firenze; scienza/alchimia
Teresa SILVERIO (UniRoma1), La costruzione della narrazione in Bernat Metge: valenze metareali dal libro I de Lo somniDiscussione

ore 10.45-11.45
Parte antica:
Simone SARI (UniSi), La vita quotidiana in Terra Santa: immagini metareali nella Vita Christi di Isabel de Villena
Letizia STACCIOLI (UniRoma1), La metarealtà diabolica del concilio infernale
Marc SOGUES (UG), Les transformacions a les epístoles literàries de Francesc Fontanella
Discussione

ore 9.30-12.00
Aula Rossa, Rettorato – Sessione B

ore 9.30-10.30
Lingua, Linguaggio, Traduzione:
Manuel LLANAS, Pere QUER (UVic – UCC), La generació de material llegendari historiogràfic a partir d’etimologies medievals de topònims hispànics: alguns casos paradigmàtics
Albert ROSSICH, Pep VALSALOBRE (UG), Interferències italianes en un cançoner inèdit del renaixement: experimentalisme i hibridització gràfica
Carme ORIOL CARAZO (URV), La imatge de la dona a través dels proverbis catalans
Discussione

ore 10.45-11.45
Lingua, Linguaggio, Traduzione:
José Luis RUIZ ORTEGA (UAB), Expresiones cadavéricas: la experiencia barraliana en dos tramoyas lingüísticas
Noemí TORTOSA CORBÍ (UniBo), La recepció d’Italo Calvino en català. Les traduccions de la trilogia I nostri antenati
Teresa MIRET-MESTRE (UVic), Evolució del llenguatge utilitzat en el Diccionari enciclopèdic de medicina des de la perspectiva de gènere: connotacions i biaixos
Discussione

Pausa

ore 13.00-16.30
Aula Principi d’Acaja, Rettorato
Assemblea AISC

ore 17.00-17.45
Aula Principi di Acaja, Rettorato – Sessione congiunta
Rivista Italiana di Studi Catalani

ore 18.00-19.00
Aula Principi d’Acaja, Rettorato – Sessione A
Io frammentato e realtà ambigua:
Maria DASCA (UPF), “La ficció, com un fantasma, pot travessar murs”. Una indagació en la metarealitat de l’obra de Manuel Baixauli
Jaume SUBIRANA (UOC), Desdoblament i jo fragmentat en l’obra de Josep Carner
Laura PACHE CARBALLO (UAB), El mirall deformant de la fragmentació a “El cor del senglar” de Baltasar Porcel
Discussione

ore 18.00-18.40
Aula Rossa, Rettorato – Sessione B
Leggende metropolitane:
Jaume GUISCAFRÈ (UIB), El tampodka com a símptoma
Emili SAMPER PRUNERA (URV), De la por als apareguts al tancament de xarxes socials: rumors i llegendes urbanes d’avuiDiscussione

Venerdì 18 settembre

ore 9.30-12.00
Aula Magna Rettorato – Sessione A

ore 9.30-10.30
Folclore:
A.M. Martín DURÁN (UCM), El tema folclórico de Els tres tambors: su presencia en Cuba (Los tres alpinos) y su viaje desde Francia pasando por el Piamonte (I tre alpini e la figlia del Re), Cataluña y España
Joan BORJA I SANZ (UA), Ritus i arquetips en les “Rondalles valencianes” d’Enric Valor
Vicent VIDAL (UA), El folklore romàntic valencià: metarealitats al servei dels idearis
Discussione

ore 11.00-12.00
Folclore:
Miquel A. OLTRA ALBIACH (UV), Rosa M. PARDO COY (UV), Folklore i transgressió: el “Betlem de Tirisiti” d’Alcoi
Carme RUBIO LARRAMONA (UVic), Anàlisi de l’arquetipus que representa la figura de Sant Josep a través d’una mostra de cançons recollides al cançoner popular de Catalunya
Caterina VALRIU LLINÀS (UIB), Folklore, patrimoni i turisme a l’illa de Mallorca
Discussione

ore 9.30-12.00
Aula Principi d’Acaja, Rettorato – Sessione B

ore 9.30-11.30
Il catalano e la catalanistica in Italia
Modera: Valentina RIPA
Patrizio RIGOBON (UniVe), Valentina RIPA (UniBa), La catalanistica italiana del primo Novecento: i contributi di Alfredo Giannini e Cesare Giardini
Maria CARRERAS (UniCt), Censimento delle opere lessicografiche bilingui italo-catalane
Nancy DE BENEDETTO (UniBa), Traduzione e tradizioni. Tirant e Curial in Italia
Anna Maria COMPAGNA (UniNa), Letteratura catalana in Italia attraverso i testi (anni ’70 e oltre)
Giuseppe GRILLI (UniRoma3), Punti controversi della catalanistica italiana
Discussione

Pausa

ore 12.00-13.30
Aula Magna Rettorato – Sessione congiunta

ore 12.00-12.30
Ricordo di Alberto Varvaro

ore 12.30-13.15
Conferenza di chiusura:
ospiti del Festival “Cinema catalano in mostra a Torino”

ore 13.30
Chiusura dei lavori e saluti