AracneTv logo
Presentazione
martedì 2 febbraio 2016, ore 18:00
Institutul Cultural Român
Aleea Alexandru, 38
011824 Bucarest (ROMANIA)
Intervengono
Mara CHIRIţESCU, fondatrice Librăriei Pavesiana
Bianca BURTA-CERNAT, Istituto “George Călinescu”
Mugur Cristian POPOVICI, diplomatico
Cornel SIGMIREAN, Università di Târgu Mureș “Petru Maior”

Sarà presente l’autrice Elena Lavinia DUMITRU