AracneTv logo
Seminario di Studio
Un poeta restaurato, un trovatore barocco
Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica
/ Un poeta restaurat, un trobador barroc
Francesc Fontanella i la transmissió de la seva lírica
giovedì 9 febbraio 2017 - venerdì, 10 febbraio 2017
Sala Conferenze “Ignazio Ambrogio”
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
Università degli Studi Roma Tre
via del Valco di San Paolo, 19
00146 Roma
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017

15:00 Presentació i benvinguda de las autoritats / Saluti delle Autorità Accademiche
15:30 Annamaria ANNICCHIARICO Introduzione ai lavori del Convegno
15:50 Anna GARCIA BUSQUETS Textos poètics circumstancials de transmissió complexa
16:10 Albert ROSSICH / Eulàlia MIRALLES Notes per a la lectura del “Vexamen”
16:30 Debat / Dibattito
17:00 Giuseppe GRILLI Un poeta restaurat, un trobador barroc: estat de la qüestió dels estudis sobre Francesc Fontanella
17:20 Nicola Palladino El poema escènic Francesc Fontanella de Pere Gimferrer (1971)
17:40 Debat / Dibattito
18:00 Vi / vino

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2017

10:00 Marta CASTAñO Les variants d’autor en el procés d’edició: el cas de les “giletes” de Francesc Fontanella
10:20 Marc SOGUES Textos per enviar, textos per transcriure: les cartes poètiques de Francesc Fontanela
10:40 Debat / Dibattito
11:00 Pausa
11:30 Pep VALSALOBRE Una visió de conjunt de la transmissió de la poesia barroca catalana: el cas de Francesc Fontanella

11:50 Presentació del volum / Presentazione del volume Francesc Fontanella. O he de morir, o he d’amar

Amb la participació de / Intervengono
Giuseppe GRILLI
Eulàlia MIRALLES
Albert ROSSICH
Pep VALSALOBRE

12:30 Debat i cloenda / Dibattito e chiusura dei lavori
Omaggio a Giuseppe GRILLI